Rychlý kontakt
Ing. Adam Tomanek
adam.tomanek@email.cz
mob: +420732622850
IČO: 73958221

Realizace

Výsadba

  Na první schůzce s klientem se v první řadě zabývám představami objednavatele na rozvržení zahrady, způsobu využití a rozložení odpočinkových, či zpevněných ploch. Dále se ptám, jaké rostliny by uvítal na své zahradě, tzn. barva květů a listů. Tyto požadavky převedu do předběžného plánu.

  Na další konzultaci předkládám možné varianty řešení výsadeb a spolu s klientem upřesňujeme výslednou formu zahrady. Po odsouhlasení návrhu přichází vlastní realizace.

  V první fázi se likviduje stará zeleň a plevely. Toto se provádí postřikem totálními herbicidy dvakrát po sobě. Po uschnutí a odstranění porostu následuje rozvezení případných hromad zeminy a hrubé vytvarování terénu. Poté následuje orba, nebo hloubkové kypření a jemné terénní úpravy s vyznačením záhonů pro výsadbu. Do záhonu se vhodně umístí rostliny tak, aby klient viděl, co a kde bude růst. Po odsouhlasení rozvržení rostlin se vše vysadí. Při výsadbě se provádí základní hnojení a případná výměna substrátu. Po dokončení prací se rostliny zamulčují.

  Když je vše vysázeno přichází na řadu založení trávníku.

Travní porost

  Prvním krokem při zakládání trávníku je likvidace původního porostu totálními herbicidy, aby se zničily i kořeny a oddenky plevelných rostlin. Postřik je třeba provést 2x.

  Dále se podle místních poměrů provede odvodnění pozemku. Následně se provádí rozprostření ornice, dále orba, kypření, jemná nivelace terénu.

  Poté se provede výsev trávníku se základním hnojením trávníkovým hnojivem a plocha se uválcuje. Po vzejití a po první seči se trávník ošetřuje proti vyklíčeným dvouděložným plevelům.